Project Description

Eén van de grootste kwalen van deze tijd, is onverschilligheid. Wat kan het ons schelen, is een zin die maar al te vaak gebruikt wordt. Enerzijds komt die onverschilligheid door de tijdsgeest, anderzijds is er sprake van gewenning. We worden dagelijks met gruwelijke feiten en beelden geconfronteerd. Maar wie laat nog een traan om een dode in het journaal? Deze onverschilligheid is echter nefast voor een maatschappij. En ondanks dat groeit dit gevoel meer en meer.

Mensen geraken dermate vastgeroest in hun stramien van leven dat niets hen nog kan schelen. Typische voorbeelden waarbij deze onverschilligheid naar boven komt zijn:

  • men blijft de job uitoefenen, ook al heeft men er geen interesse meer in.
  • Men blijft een relatie verder zetten, ook al is het vuur al lang gedoofd.

De zekerheid overwint het van de nieuwsgierigheid naar iets anders. En net dit brengt onverschilligheid met zich mee. Initiatieven nemen behoort hierbij niet meer tot jouw leefwereld. Enthousiasme heeft plaats gemaakt voor apathie en het leven gaat er meer en meer uitzien als een soep zonder zout.

De Bachbloesem Wild Rose kan je op dat moment beschouwen als het zoutvat. Je krijgt nieuwe smaken in je leven. Je gaat een nieuwe vorm van levenslust ontdekken en je krijgt opnieuw zin om initiatieven te nemen. Niet dat je met de roekeloosheid van een puber in allerlei projecten gaat vliegen, maar je gaat weloverwogen zaken een kans geven waar je je volle medewerking aan verleent. In periodes waarin burnouts hoogtij vieren, is deze bloesemremedie een ware must.