Project Description

Het is altijd aangenaam als iemand zelfzeker is. Dergelijke mensen geven een gevoel van veiligheid aan anderen. Men weet dat men op de zelfzekere persoon kan vertrouwen, want die zorgt er toch altijd voor dat alles in de juiste plooi valt.

Maar de grens tussen zelfzeker zijn en arrogantie kan soms heel dun zijn. Sommige mensen zijn dermate zelfzeker dat zij andere mensen gaan negeren. De omgeving krijgt dan de indruk dat de zelfzekere persoon net iets te zelfzeker is en dat deze denkt om op de hoogte te zijn van alles. In een nog verdere fase merkt men dat de zelfzekere persoon eigenlijk geen tegenspraak duldt. Hij/zij is zo overtuigd van het gelijk dat iedereen de gedachtegang dient te volgen. Wie het waagt om commentaar te geven of enigszins tegendraads te doen, mag een behandeling met de pletwals verwachten. En steevast zijn deze mensen niet de mensen die je tegen jou wilt hebben. Omwille van hun zelfzekere houding hebben zij zodanig veel connecties dat zij niet alleen zelfzeker maar ook heel machtig zijn.

Het is logisch dat het zeer onaangenaam is om met dergelijke personen om te gaan. Je kan er van op aan dat deze mensen geen enkele inspanning zullen leveren om zich in jouw gevoelens in te leven. En als ze zich al eens aan iemand zouden aanpassen, dan is dat vast en zeker een meerdere die hen van nut kan zijn om hogerop te klimmen.

Deze mensen overtuigen om Bachbloesem Vine te gebruiken, is verre van eenvoudig. Uiteindelijk gaan ze er van uit dat zij alles weten en zij hoeven dus geen goede raad van anderen. Gebruiken ze deze bloesemremedie toch, dan merkt men dat deze mensen met veel meer geduld door het leven gaan. Meer nog, zij gaan taken delegeren en gaan op een rustige manier met andere mensen om. Je kan het eigenlijk kort formuleren door te stellen dat door Bachbloesem Vine tirannie verandert in positief leiderschap.