Project Description

De Bachbloesem Vervain is vooral geschikt voor mensen die overdreven idealistisch zijn. Deze mensen hebben maar één woord nodig om in actie te schieten. Op zich is hier niets fout mee, maar het probleem is dat deze mensen van anderen hetzelfde verwachten. Om die reden oefenen zij zoveel druk uit op andere mensen, dat deze eerder de neiging hebben om net niet mee te gaan in het enthousiasme. Deze mensen zijn niet alleen overdreven enthousiast. Zij zijn pas tevreden als het resultaat perfect is.

Als andere mensen niet mee gaan in hun denkwijze en in hun enthousiasme, dan geraakt men gefrustreerd. Men wordt nijdig omdat men zich het allemaal anders had voorgesteld. Fysisch merkt men dat deze mensen slaapproblemen hebben, opgespannen spieren en vaak heeft men te kampen met hoofdpijn.

Bachbloesem Vervain zorgen er voor dat men wel enthousiast en ijverig blijft, maar men kan beter leven met het feit dat niet iedereen in jouw denkwijze mee gaat. Door het gebruik van deze Bachbloesem gun je andere mensen ook hun mening. Meer nog, je bent zelfs bereid om je zienswijze aan te passen aan wat anderen denken. Innerlijk wordt men veel rustiger, wat er toe leidt dat je ook eens aan ontspanning durft denken en dat de slaapproblemen over gaan.