Project Description

Als in de hedendaagse maatschappij de lat voor jou niet extreem hoog wordt gelegd, dan is het te hopen dat je dat niet voor jezelf doet. Helaas merkt men echter meer en meer dat mensen heel hoge eisen stellen aan zichzelf. Het lijkt wel alsof we de levensstijl van de oude Spartanen meer en meer nastreven: sober leven, plezier bannen en het maximum bereiken.

Mensen die de lat voor zichzelf extreem hoog leggen, vertonen vaak enkele typische kenmerken:

  • men heeft zeer uitgesproken meningen (omtrent politiek, religie, opvoeding,…)
  • men houdt zich aan een zeer strikt voedingspatroon waarbij ongezonde zaken zoveel mogelijk vermeden worden.
  • Men aanvaardt moeilijk (of zelfs helemaal niet) de mening van anderen.
  • Men voelt vaak aan dat de spieren gespannen zijn.

Is deze manier van leven weggelegd voor volwassenen die een bloeiende carrière nastreven? Zeker niet. Zelfs kinderen worden meer en meer met perfectionisme geconfronteerd. Zij voelen zich diep ongelukkig met een examen dat weliswaar nog goed, maar toch net iets minder was. Het is overduidelijk dat dergelijke levenshouding garant staat voor een vrij ongelukkig leven.

Met Bachbloesem Rock Water ga je meer relativeren. Je leert inzien dat perfectie niet noodzakelijk is. Meer nog, je gaat niet panikeren door het maken van fouten, maar je gaat eerder van je fouten leren. Omdat men meer relativeert en niet noodzakelijk altijd de beste wilt zijn, voelt men zich veel meer ontspannen. Dit merk je meteen aan de spieren die veel minder pijnlijk zullen aanvoelen.