Project Description

Er is op zich niets mis met bezorgd zijn om iets of iemand. Integendeel, je kan het als heel logisch beschouwen dat een moeder bezorgd is om haar kinderen bijvoorbeeld. De grens tussen bezorgd zijn en overbezorgd zijn, is echter een heel dunne lijn. Want vanaf wanneer kan je van iemand zeggen dat die persoon overbezorgd is?

Als je als ouder ongerust bent omdat je kind later thuis is dan het afgesproken uur, dan is daar eigenlijk niets mis mee. Alleen, de ene persoon zal al na 5 minuten lopen ijsberen, terwijl iemand anders zich pas na enkele uren zorgen begint te maken.

Men denkt vooral aan ouders als men spreekt over bezorgdheid, maar net zo goed kunnen mensen die een leidinggevende functie hebben overbezorgd zijn over de prestaties van hun team. En ook de hobby-tuinier kan slapeloze nachten beleven uit schrik dat door de weersomstandigheden iets fout zou lopen. Kortom, iedereen kan geconfronteerd worden met bezorgdheid en/of overbezorgdheid.

Maar vanaf wanneer buigt een gezonde vorm van bezorgd zijn zich om in een ongezonde vorm van overbezorgd zijn? Er zijn eigenlijk 2 factoren die je hierbij kan hanteren:

  • ondervind je lichamelijke problemen (slapeloosheid, neerslachtigheid, prikkelbaarheid), dan is de kans groot dat je jezelf teveel zorgen maakt.
  • Word je er op gewezen dat je verstikkend overkomt op je omgeving, dan is dat vaak ook te wijten aan het feit dat je overbezorgd bent.

Een handig middeltje om overbezorgdheid aan te pakken, is het gebruiken van Bachbloesem Red Chestnut. Hierdoor word je rustiger en ga je beseffen dat ook zonder jouw bezorgdheid mensen hun weg vinden in het leven. Meer nog, men gaat het onredelijke inzien van de overdreven angsten en zorgen die men heeft.