Project Description

Sommige mensen zoeken altijd naar schuldigen als er iets fout loopt. Maar net zo goed zijn er mensen die altijd zichzelf als de schuldige gaan beschouwen. Als er iets mis loopt, gaat men meteen denken dat men de oorzaak is van het foute. Het is vrij eenvoudig om na te gaan of je tot de groep behoort die de schuld altijd op iemand steekt, of tot de groep die de schuld altijd op zich neemt. Ga gewoon eens na hoeveel maal per dag je woordjes gebruikt als “sorry”. Gebruik je dit regelmatig, dan zal je vast en zeker ook vrij onzeker zijn. Door je gevoel van onzekerheid en omwille van het feit dat je denkt altijd in de fout te zijn, sta je dagelijks op de toppen van je tenen. Je eist meer van jezelf dan je aan kan, want de schrik om fouten te maken zit er diep in.

Wie van zichzelf denkt dat hij/zij steeds de zondebok is, doet er goed aan om Bachbloesem Pine te gebruiken. Jouw angsten om fouten te maken en je hardnekkig blijven vasthouden aan de fout(en) die je maakte, verdwijnen. Je beseft dat een vergissing begaan iets menselijk is. Meer nog, je ziet niet alleen het menselijke in van een fout, maar je leert er ook lessen uit trekken voor de toekomst. Waar je vroeger maar sorry bleef zeggen omwille van een fout, ga je nu acties ondernemen om in de toekomst diezelfde fout te vermijden.

Omwille van die andere houding, ga je jezelf ook een pak meer zelfzeker voelen. Je kruipt niet langer als een geslagen hond in je mand, maar je maakt plannen om verder geen of toch zeker minder fouten te maken. Op die manier krijg je niet het gevoel dat je voortdurend op je tippen moet staan, wat het leven een pak aangenamer maakt.