Project Description

Negatieve kritiek krijgen, is nooit aangenaam. Je kan op verschillende manieren met negatieve commentaren omgaan. In het allerbeste geval kan je de kritiek plaatsen en vind je die zelfs terecht. Je zou bijna kunnen zeggen dat de negatieve kritiek dan een positief aspect heeft. Het wordt veel vervelender als je de kritiek niet meteen kan plaatsen en onterecht vindt.

Bachbloesem Holly is een bloesemremedie die zeer goed helpt bij mensen die zich vaak gekwetst voelen. Wat anderen over jou vertellen, weegt heel zwaar door en je voelt je ongelukkig. Dit gevoel van ongelukkig zijn, gaat gepaard met frustratie en irritatie tegenover de mensen die iets over jou zeggen.

In een verdere fase kweek je naast deze negatieve gevoelens ook een vorm van wantrouwen. Je gaat sowieso bepaalde zaken niet ondernemen omdat je vreest dat anderen commentaar zullen hebben.

Wat eveneens typerend is voor mensen met deze gevoelens, is het feit dat men bepaalde zaken vlug opgeeft. Zo ziet men dat deze mensen snel van job wisselen. Zij zetten zich in een beginfase wel ten volle in, maar van zodra men ervaart dat er wat tegenkanting is, gaat het enthousiasme zienderogen achteruit.

Gaat men Bachbloesem Holly gebruiken, dan voelt men zich innerlijk beter. Je begrijpt beter waarom anderen iets zeggen over wat je doet of wie je bent. Meer nog, je gaat uit deze zaken filteren wat voor jou echt van toepassing is, zodat je nog sterker komt te staan. Daar waar je vroeger een massa wrok opstapelde omdat men iets over jou of je werk vertelde, ga je nu deze kritiek netjes een plaats geven. Men wordt meer vergevingsgezind en men leert andere mensen meer appreciëren. Dit zullen buitenstaanders ook opmerken met als gevolg dat ze jou als een minder verzuurd persoon gaan beschouwen.

Ook heb je er geen probleem meer mee als anderen iets verwezenlijken. In plaats van jaloers te zijn, kan je anderen oprecht feliciteren.