Project Description

Bachbloesem Aspen wordt voornamelijk bestemd voor mensen die angsten hebben die niet meteen te verklaren zijn. Mensen die nood hebben aan Aspen zijn bang voor heel wat zaken en bang dat er iets vreselijks gaat gebeuren zonder dat ze daar echt een reden voor hebben.

Men merkt vaak aan deze mensen dat zij slaapwandelen en nachtmerries hebben. Zonder goed te weten wat er precies gaande is, hebben deze mensen een ongemakkelijk gevoel. Zij zijn bang voor de dood, bang dat zij hun werk gaan kwijt geraken, bang voor mishandeling, voor natuurrampen,…

Zowel kinderen als volwassenen kunnen met dergelijke angsten te kampen hebben. Deze angsten kunnen op zich voor fysieke problemen zorgen zoals slaapproblemen en maag- en darmklachten.

Bachbloesems Aspen kunnen mensen met ongegronde en plots opkomende angsten helpen. Zij nemen de angst weg en zorgen er voor dat er meer rust en zekerheid komt in het leven. Hierdoor kunnen ook fysieke klachten verdwijnen.

Zelfs dieren kunnen met Bachbloesem Aspen geholpen worden. Vooral bij honden kan men goed waarnemen dat er angstproblemen zijn. Deze honden blaffen heel vlug, maar tegelijkertijd steekt de hond zich weg als er iemand langs komt. Niet zelden zorgt dit ervoor dat het dier uit angst gaat bijten. Bachbloesems kunnen honden, maar ook andere dieren, terug tot rust brengen en angst gaan omzetten in moed.